Snel zoeken:
Wie wordt in Ef 4:25 met 'zijn naaste' bedoeld?

EfeziŽrs 4:25
Betreft: Ef 4:25

Vraag:
Wie wordt in Ef 4:25 met 'zijn naaste' bedoeld?

Antwoord:
Het verband maakt duidelijk dat het om de medegelovigen gaat, want er staat achter 'omdat wij leden zijn van elkander' en dat wij slaat op alle gelovigen die leden van het lichaam en daardoor leden van elkaar zijn (zie 1 Ko 12).

Het bovenstaande betekent natuurlijk niet, dat we tegenover een ongelovige naaste zouden mogen liegen. Ook tegenover hen hebben we de waarheid te spreken, maar de apostel heeft hier het onderling verkeer van de gelovigen (in eerste instantie in de plaatselijke gemeente) op het oog!