Snel zoeken:
Zijn er verschillende soorten toorn?

EfeziŽrs 4:26
Betreft: Ef 4 26 (1)

Vraag:
(a) Zijn er verschillende soorten toorn?
(b) Wat betekent 'wordt toornig, maar zondigt niet'?
(c) Wat betekent het dat de zon over onze toorn niet mag ondergaan?

Antwoord:
(a) Twee soorten toorn:
We kunnen twee soorten toorn onderscheiden:
Ten eerste: 'heilige' toorn. Dat is toorn over het feit dat door iemands gedrag of door zijn woorden de Here God in Zijn eer wordt aangetast. Een dergelijke toorn kan ook bij ons opkomen wanneer we meemaken dat iemand (dat kan ook onszelf betreffen) onrecht wordt aangedaan.
Ten tweede : vleselijke toorn. Dan zijn we boos maar niet omdat God zo onteerd is door het ongeloof en de tegenstand van de mensen en ook niet omdat de kwestie van het onrecht dat is gepleegd op zichzelf ons zo hoog zit. Nee, we dan zijn boos omdat we in onze eer zijn aangetast. Het gaat niet om het onrecht op zichzelf, maar om ons persoontje
Een voorbeeld van heilige toorn lezen we in Mk 3:5.Daar staat dat de Heer Jezus boos is op de Joden die Hem bespieden om te zien of Hij de man met de verdorde hand op sabbat genezen zou. Hij is boos om hun gemene, Godvijandige houding en opzet. Er staat echter iets heel belangrijks bij, namelijk dat de Heer bedroefd is over de verharding van hun hart. Die kombinatie van toorn en droefheid is belangrijk. Ze is noodzakelijk om van heilige toorn te kunnen spreken.
Een voorbeeld van vleselijke toorn vinden we bij de oudste zoon in de gelijkenis van de twee zonen (zie Lk 15.: 28)

(b) Toornig worden, maar niet zondigen
Bij onrecht dat onszelf is aangedaan, is het gevaar groot, dat we eerst terecht verontwaardigd zijn om het feit van het onrecht, maar dat daarna het vlees gaat werken en dat we meer toornig zijn omdat men ons tekort heeft gedaan, dan dat het onrecht zelf ons tegen de borst stuit. Als we aan die toorn toegeven vervallen we in zonde

(c) Laat de zon over uw toorn niet ondergaan Als er wat is tussen jou en je broeder/zuster dan moet je -ook al heb je het recht aan je kant - daar niet op blijven broeden, maar het dezelfde dag in orde zien te krijgen of de zaak van je afzetten. Anders komen er toch vleselijke gevoelens bij.

Vleselijke toorn moeten we direct uit bannen. Maar ook in gevallen dat we menen terecht toornig te kunnen zijn, is het goed het woord van Jk 1:19 ter harte te nemen, dat luidt: 'Ieder mens moet snel zijn om te horen, traag om te spreken en traag tot toorn'. We moeten zelfbedwang oefenen. Ook als we menen recht te hebben om boos te zijn is het is het goed om de vraag te overdenken die God aan Jona stelt: 'Zijt gij terecht vertoornd?'. Vaak blijken zaken namelijk anders te liggen dan wij denken. Of we hebben iemand valse bedoelingen toegedicht, terwijl er alleen domheid, onwetendheid of misvatting in het geding is.