Snel zoeken:
Wat betekenen de woorden 'voerde Hij krijgsgevangenen mee'?

EfeziŽrs 4:8
Betreft: Ef 4:8

Vraag:
Wat betekenen de woorden 'voerde Hij krijgsgevangenen mee'?

Antwoord:
Dit is niet zo'n gemakkelijke kwestie. We zitten in de eerste plaats al met de vertaling. Er staat namelijk letterlijk 'voerde hij gevangen gevangenis'. Zo heeft de Statenvertaling het dan ook weergegeven. In Psalm 68 staat echter 'Gij hebt gevangenen meegevoerd'.
In het eerste geval kunnen we zeggen dat het gaat om de dood, die als een gevangenis gezien wordt. Uit Hb 2:14 weten we dat satan de macht over de dood had, maar dat Christus hem door de dood onttroond heeft. Het doodsgebied is nu niet meer het eigendom, het machtsterrein van satan, maar behoort Christus toe. Hij is Heer en Rechter over levenden en doden.

In het tweede geval zitten we met de vraag wie we onder die krijgsgevangenen hebben te verstaan. Hier zijn dan weer twee mogelijkheden en wel:
a. het zijn de krijgsgevangenen van satan, die door Christus meegevoerd zijn naar de hemel. Sommigen verklaren dit dan zo, dat het slaat op de gelovigen van de oude dag, die in het dodenrijk in de diepte verbleven, maar nu door Christus opgevoerd zijn naar het Paradijs.
De moeilijkheid hierbij is, dat de Heer in Lk 16 spreekt over Lazarus in de schoot van Abraham, dus in een plaats van heerlijkheid, en dat is al voor Zijn hemelvaart.
b. de krijgsgevangenen zijn door Christus gevangen genomen. Dat ziet het erop, dat satan en zijn machthebbers door Christus overweldigd zijn geworden. Daarbij moeten we dan denken aan Ko 2:15 "Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd".
Deze laatste gedachte lijkt mij het meest waarschijnlijk van de twee. Veel verschil met de allereerste verklaring dat de gevangenis dat is de dood gevangen gevoerd is, is er dan niet, want om dat te kunnen doen moeten de machthebbers van die gevangenis overweldigd en gebonden worden (denk aan Mt 12:29).