Snel zoeken:
Graag een uitleg van Ef 5:14

EfeziŽrs 5:14
Betreft: Ef. 5:14

Vraag:
Graag een uitleg van Ef 5:14

Antwoord:
De uitspraak genoemd in dit vers is in deze vorm niet terug te vinden in het O.T. Men denkt wel aan teksten als Js 60:1; 52:1; 26:19 en andere, maar het is de vraag of Paulus daaraan heeft gedacht. Te bewijzen valt dit niet.
Als het zo is dat de apostel gedacht heeft aan uitdrukkingen als 'ontwaken', 'opstaan', 'verlicht worden' die we in het O.T. tegenkomen dan heeft hij die toch op zijn eigen wijze weergegeven. Anders gezegd: Paulus haalt niet een bepaalde tekst aan maar brengt een bepaalde gedachte naar voren.
waarvan de onderdelen in het O.T. op meerder plaatsen te vinden zijn.
Natuurlijk is het mogelijk dat de apostel een gezegde aanvoert, dat onder de christenen in zwang is geweest. Erg aannemelijk is dat echter niet en dan moet je 'daarom zegt Hij' per se lezen als 'daarom zegt hij (of men)'.
Baseren we ons op het eerste geval dan hebben we te doen met een opwekking die in principe tot IsraŽl gericht is, maar die de apostel hier algemener toepast (verg. Rm 10:15).
De vraag blijft dan nog op wie Paulus de tekst toepast. Op zondaars of op ingedutte gelovigen.
Zien we naar vers 8 dan blijkt dat hij aan gelovigen schrijft waarvan de positie duidelijk is. Hun wandel kan echter vaag zijn en vandaar zijn opwekking om niet mee te doen met de ongelovigen (de doden) maar te ontwaken.