Snel zoeken:
Wat is een offergave en wat een slachtoffer?

EfeziŽrs 5:2
Betreft: Ef 5:2

Vraag:
Wat is een offergave en wat een slachtoffer?

Antwoord:
Onder IsraŽl kende men bloedige offers, d.w.z. dieren werden geslacht en geofferd (brandoffer, vredeoffer, zondoffer, schuldoffer (zie Lv 3 t.e.m.5).
Daarnaast kende men onbloedige offers bestaande uit koeken, eerstelingen van de oogst e.d. Deze werden aan God gegeven en heten offergave. Denk bijv. aan het spijsoffer (Lv 2).
Welnu, Christus heeft zijn hele leven gegeven als een spijsoffer, dus als een offergave; maar hij is ook in de dood gegaan, hij is geslacht en is dus een slachtoffer geworden.