Snel zoeken:
Mag je op grond van deze verzen zeggen, dat een vrouw haar man moet dienen en gehoorzamen, maar hem niet (per se) hoeft lief te hebben?

EfeziŽrs 5:22
Betreft: Ef 5:22,33

Vraag:
Mag je op grond van deze verzen zeggen, dat een vrouw haar man moet dienen en gehoorzamen, maar hem niet (per se) hoeft lief te hebben?

Antwoord :
Wij zijn geneigd uit iets wat niet vermeld wordt bepaalde conclusies te trekken, maar daar moeten we wel erg voorzichtig mee wezen. We komen dan tot een houding van: het is niet verboden, dus mag het. Het staat er niet dus hoeft het niet.
In Ef 5:22-6:9 schrijft Paulus zes groepen mensen aan en dat in drie verschillende verhoudingen, te weten mannen en vrouwen; vaders en kinderen; slaven en heren. Hij zegt niet uitvoerig wat ze nu allemaal wel of niet moeten doen. Nee, hij geeft elke groep een vermaning met het oog op dat aspect in hun verhouding waarin ze fout zouden kunnen gaan.
Voor een vrouw is niet het grootste gevaar dat ze haar man niet liefheeft, maar dat ze niet onderdanig is en de baas wil spelen en dan gaat het ook met de liefde mis.
Voor de man bestaat het gevaar vooral daarin, dat hij (met een aard die egoÔstischer is dan die van de vrouw) alleen maar aan zichzelf denkt en zijn vrouw niet de liefde bewijst die God wil dat Hij haar betoont. En ditzelfde principe zien we ook bij de volgende vier vermaningen.
Dat de vrouw haar man behoort lief te hebben, wordt dus hier niet vermeld, maar het volgt wel heel duidelijk uit Tt 2:4.