Snel zoeken:
Hoe bepalen wij wie de heiligen zijn?

EfeziŽrs 6:18
Betreft: Ef 6:18,19

Vraag:
Hoe bepalen wij wie de heiligen zijn?

Antwoord:
Met heiligen wordt hier niet geduid op een bepaalde groep christenen die vromer en beter zouden leven dan de anderen. In de Schrift worden alle gelovigen als heiligen aangeduid. We hebben dat al gehad in Ef 1:1 (vgl. Ko 1:2). Alle gelovigen zijn namelijk apart gesteld voor God. Ze zijn geheiligd door de Geest ( 2Th 2:13; 1 Pt 1:2).
Omdat we geheiligd zijn, moeten we heilig wandelen. Je moet echter eerst een heilige zijn om als heilige te kunnen wandelen.
De moeilijkheid is dat in ons spraakgebruik en dat door de Roomskatholieke invloed, onder een 'heilige' een bijzonder vroom persoon verstaan wordt. De Roomskatholieke Kerk voert de pretentie bepaalde mensen heilig te kunnen verklaren, maar dat kan helemaal niet.