Snel zoeken:
Waarom wordt er niets gezegd over de ongehuwde man en vrouw?

EfeziŽrs 6:9
Betreft: Ef 6:9-14

Vraag:
In dit gedeelte worden vermaningen gegeven die te maken hebben met het 'specifieke' gevaar waaraan de betreffende personen in hun onderlinge verhouding bloot staan. Waarom wordt er niets gezegd over de ongehuwde man en vrouw? Staan zij niet aan specifieke gevaren bloot?

Antwoord:
Uiteraard brengt de ongehuwde staat ook specifieke gevaren met zich mee, maar daarover spreken de meer algemene vermaningen in de brief aan de EfeziŽrs. In de onderhavige verzen gaat het om de gevaren, die de betreffende personen in hun onderlinge verhouding bedreigen.
De vermaning t.a.v. heren en slaven geldt trouwens net zo goed voor getrouwden als niet getrouwden.