Snel zoeken:
Is er geen verschil tussen 'goede werken' (Ef 2: 10) en 'goed werk' (Ko 2: 10)

Colossenzen 1:10
Betreft: Ko 1: 10 en Ef. 2: 10

Vraag:
Is er geen verschil tussen 'goede werken' (Ef 2: 10) en 'goed werk' (Ko 2: 10)

Antwoord:
Inhoudelijk komen beide op hetzelfde neer. Er is alleen een verschil in belichting. In Ef 2: 10 is sprake van goede werken en dan denken we dus aan meerdere werken.
In Ko 2: 10 wordt dat ook aangegeven door 'alle goed werk', waarbij dan ook aan diverse soorten goede werken wordt gedacht. Verder wordt daar gesproken over 'vruchtdragen' en worden de werken dus gezien als vruchten van het nieuwe leven.
Van een vruchtboom hoop je toch dat er veel vruchten aankomen? Welnu zo moeten wij vruchtbaar zijn in alle goed werk.