Snel zoeken:
Opgroeien in/door de kennis van God

Colossenzen 1:10
Betreft: Ko 1: 10

Vraag:
De ene vertaling heeft 'opgroeien in de kennis van God', een andere heeft 'opgroeien door de kennis van God'. Wat moet het zijn en wat is het verschil?

Antwoord:
Laten we beginnen met het verschil in vertaling. In het eerste geval heeft het opgroeien te maken met toenemen van de kennis. In het tweede geval moeten we door de kennis opgroeien in iets anders, namelijk in een wandel die welbehaaglijk is voor de Heer en waarbij we toenemen in het verrichten van goede werken.
Gezien het feit, dat het eerste deel van het vers ziet op onze wandel ligt de vertaling 'door de kennis' meer voor de hand. Dit te meer omdat in vers 9 het toenemen in kennis al ter sprake is geweest.