Snel zoeken:
De erfenis van de heiligen in het licht is dat de hemel?

Colossenzen 1:12
Betreft: Ko 1: 12 B

Vraag:
De erfenis van de heiligen in het licht is dat de hemel?

Antwoord:
Over deze erfenis spreekt de apostel Petrus ook (1 Pt 1: 4) en hij zegt, dat die 'onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis' voor ons in de hemelen is weggelegd.
We zullen in de hemel deze erfenis ontvangen en ervan genieten. Toch is deze erfenis zelf niet tot de hemel beperkt. We lezen in Rm 8: 17, dat we medeërfgenamen van Christus geworden zijn. Welnu, Christus heeft niet alleen een heerlijke plaats in de hemel, maar alles wat in de hemel en op aarde is behoort Hem toe. En in de bedeling van de volheid der tijden zal dat alles onder Hem als één hoofd samengebracht zijn (zie Ef 1: 10).
Hij is de erfgenaam van alle dingen (Hb 1: 2). Wij zijn medeërfgenamen met Hem, dus ook de dingen op de aarde behoren tot ons erfdeel. Met Christus zullen we regeren over het ganse heelal.