Snel zoeken:
Waardoor zijn de dingen op de aarde verontreinigd en waardoor zijn de dingen in de hemel verontreinigd zodat er verzoening voor moet gebeuren?

Colossenzen 1:16
Betreft: Ko 1: 16-20

Vraag:
Waardoor zijn de dingen op de aarde verontreinigd en waardoor zijn de dingen in de hemel verontreinigd zodat er verzoening voor moet gebeuren?

Antwoord:
De vraag hoe de dingen op aarde verontreinigd en van God vervreemd zijn moet beantwoord worden met: 'dat is voor de zondeval, van Adam gebeurd Deze dingen moeten dan ook met God verzoend worden. Dat is niet zo moeilijk te begrijpen.
De dingen in de hemel zijn verontreinigd door de val van satan en zijn engelen. Ook daar moet dus reiniging plaatsvinden. Ook dat is begrijpelijk.