Snel zoeken:
Wat betekent de onbesnedenheid naar (van) het (ons) vlees?

Colossenzen 2:13
Betreft: Ko 2: 13

Vraag:
Wat betekent de onbesnedenheid naar (van) het (ons) vlees? Ofwel de voorhuid van uw vlees?

Antwoord:
Het woord 'besnijden' kan een letterlijke en een figuurlijke betekenis hebben. In de letterlijke zin houdt het in het wegsnijden van het voorste stukje huid (de voorhuid) van het mannelijk lid ofwel de penis.
In figuurlijke zin ziet het op het oordelen van onze oude natuur, het vlees. Dat laatste woord is dan ook niet letterlijk, maar figuurlijk bedoeld. In figuurlijke zin verstaan we onder 'besnijden' hetzelfde als 'je bekeren' (vgl. Rm 2: 28, 29).
In dit vers heeft Paulus het over de gelovigen te Kolosse toen ze nog onbekeerd waren. Ze hadden toen hun oude natuur nog niet geoordeeld. Ze waren in die tijd niet bekeerd en waren dus onbesneden wat het vlees (d.i. de oude natuur) aangaat. Of anders gezegd: ze hadden de voorhuid van het vlees (de oude natuur) nog.