Snel zoeken:
Betekent deze tekst dat we ons niet behoeven te houden aan de 10 geboden?

Colossenzen 2:15
Betreft: Ko 2: 13-15

Vraag:
Betekent deze tekst dat we ons niet behoeven te houden aan de 10 geboden?

Antwoord:
Ko 2: 13-15 laat zien dat de wet als eisenpakket voor ons is weggedaan. Wij konden aan de wet niet voldoen. Ze betekende niets anders dan een schuldbrief.
Ef 2: 15 zegt dat nog duidelijker. De wet was de scheidsmuur tussen Jood en Heiden. Christus heeft die wet als scheidsmuur te niet gedaan. In overeenstemming hiermee leert Rm 6: 14 ons dat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn.

Maar betekent dit dan dat we wel mogen stelen, liegen, begeren, enz. Nee, dat betekent het niet. Vers 15 zegt dan ook:
'Zullen we zondigen omdat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn'. Nee, dat is beslist de bedoeling niet. 'Volstrekt niet' laat de apostel volgen. We hebben als Christenen Christus na te volgen en door de Geest te leven. en dat houdt in dat de rechtvaardige eis van de wet in ons volbracht wordt zonder dat we onder de wet zijn (zie Rm 8: 1-4).