Snel zoeken:
Wat wordt hier met 'nieuwe maan' bedoeld?

Colossenzen 2:16
Betreft: Ko 1: 16

Vraag:
Wat wordt hier met 'nieuwe maan' bedoeld?

Antwoord:
In Kolosse waren er mensen, die de christenen wilden verplichten tot het houden van joodse feestdagen en het opvolgen van joodse voorschriften. Als men dat niet deed, dan lieten zij heel duidelijk hun afkeuring en veroordeling merken. Paulus houdt de gelovigen nu voor dat ze zich daardoor niet van de wijs moeten laten brengen.
In Nm 28: 11 lezen we dat de IsraŽlieten bij het begin van de maand een brandoffer aan de Heer moesten brengen. De maand begon met nieuwe maan en die naam werd aan dit offer of aan dit feest gegeven. Deze dag gold als een rustdag (Am 8: 5). In 1 Sm 20: 5, 18-34 is sprake van een maaltijd die ter ere van nieuwe maan werd gehouden. Ook uit 2 Kn 4: 23 blijkt dat men de dag van nieuwe maan als een feestdag beschouwde (zie verder Ps 81: 4; Js 66: 23; Am 8: 5).