Snel zoeken:
Wat betekent precies het afsterven aan de eerste beginselen van de wereld.

Colossenzen 2:20
Betreft: Ko 2: 20

Vraag:
(1) Wat betekent precies het afsterven aan de eerste beginselen van de wereld.
(2) Wat houdt het in dat men de elementen of beginselen in verband bracht met de hemellichamen?
(3) Wat wordt in Lv 18: 5 bedoeld met inzettingen en verordeningen?

Antwoord:
(1) De eerste beginselen van de wereld zijn de beginselen waardoor de mens meent met God in het reine te komen. Adam en Eva lieten zich daardoor al leiden toen ze probeerden met vijgebladen hun zonde te bedekken. Gerechtvaardigd willen worden door werken, door rituelen e.d. is er ook een uiting van.
Toen we tot geloof kwamen, hebben we dit streven veroordeeld, we zijn met Christus gestorven en hebben in principe met dit streven niets meer te maken. We zijn eraan gestorven.
In de praktijk kan het echter gebeuren dat we toch weer ons heil gaan zoeken in wetsbetrachting, in het voldoen aan rituelen. We moeten daarmee echter grondig afrekenen. We moeten ons er dood voor houden en als dit streven bij ons de kop wil opsteken moeten we het mes erin zetten, d.w.z. het oordelen. Zo brengen we het in de dood, zo sterven we er praktisch aan.
(2) Onder de elementen van de wereld moeten we de beginselen verstaan waardoor de wereld geleid wordt. Het begrip 'elementen' kan echter ook slaan op de elementen waaruit de wereld bestaat, en dat zijn zon, maan, sterren. Sommige vertalers menen dat dat hier bedoeld is. Maar dan niet die elementen op zichzelf, maar de elementen zoals de heidenen die bezien, de geesten die er huizen. Zo komt het NBG ertoe hier te vertalen met: 'wereldgeesten' en denkt dan aan de gnostiek die toen opkwam. De bedoeling is dan dat deze geesten tot het houden van rituelen enz. uitnodigen. Het is echter veel eenvoudiger het woord 'elementen' als beginselen op te vatten.
(3) In Lv 18: 5 slaan beide uitdrukkingen op al de wetten die God aan IsraŽl gegeven heeft. Op zichzelf zijn deze wetten goed, maar als men meent daardoor het leven te ontvangen dan vervalt men tot 'zelfwerkzaamheid', tot zelfverlossing en dan valt men weer in de strik van het volgen van de eerste beginselen van de wereld.