Snel zoeken:
Wat wordt bedoeld met 'wandelen in Hem'?

Colossenzen 2:6
Betreft: Ko 2: 6

Vraag:
Wat wordt bedoeld met 'wandelen in Hem'?

Antwoord:
De gelovigen te Kolosse hebben Jezus Christus als Heer aanvaard (of: ontvangen door de prediking). Ze zijn daardoor met Christus verbonden, God identificeert hen met Christus.
Maar dat moeten ze nu in de praktijk laten zien. Ze moeten wandelen in overeenstemming met hun verbinding met Christus. wandelen in Hem geeft iets van een positie weer, die in de praktische levenswandel moet uitkomen.
Het komt er natuurlijk op neer dat wij echt als Christenen wandelen door het voorbeeld van Christus te volgen. denk b.v. aan 1 Pt 2: 21 waar staat dat we het voorbeeld van Christus moeten navolgen door in zijn voetstappen te treden.
Hij was in alles oprecht, Hij schold niet terug als Hij gescholden werd. Hij leefde volkomen gescheiden van deze wereld met als zijn verkeerdheden, enz.