Snel zoeken:
109 Ziekte, zalving, volgens Jak. 5:13-18

Zalving van zieken
Waar slaat het op? Twee opvattingen:
a. op elk ziektegeval. Belijden alleen als er zonde in het spel is: vs 15

b op ziekte als gevolg van zonde > hiervoor 6 argumenten
- in vers 16 volgorde omgedraaid, eerst belijden van zonden
- voor Joden (aanhef brief) combinatie ziekte-zonde gewoon (Jh 9)
- de oudsten roepen > bij zonde herstel van gemeenschap nodig
- Jakobus haalt het voorbeeld van Elia aan. Diens 1e gebed > tuchtiging
vanwege zonde; diens 2e gebed opheffen daarvan
- Paulus past ziekenzalving niet toe bij Trofimus, Epafroditus, Timotheus
e.d.. Dit kan zijn omdat er geen zonde in het spel was

Ondanks dit verschil m.i. toch algemeen toepassen
- inzicht niet laten overheersen
wel rekening houden met mogelijkheid van kastijding om zonden
- vraag gaat van de zieke uit stimulatie van anderen daartoe niet uitsluiten

Betekenis van de zalving. Verschil in opvatting
- geneesmiddel Luk. 10:34 > olie en wijn > wonden. Hier en Mk 6:
13 is echter geen sprake van wonden.
- symbolische handeling > spreekt van de Heilige Geest. Die moet
belijdenis bewerken en/of kracht geven voor de genezing;

Elkaar zonden belijden
Niet algemeen bedoeld, niet losmaken van het verband met vs.15;
Zonden moeten beleden worden tegenover de Heer en ze moeten beleden worden aan hem tegen wie men gezondigd heeft
Zonden kunnen beleden worden aan een pastorale werker