Snel zoeken:
Slaat dit terug op Gen.1: 26?

Colossenzen 3:10
Betreft: Ko 3: 10

Vraag:
Slaat dit terug op Gen.1: 26?

Antwoord:
Het heeft er vergelijkenderwijs wat mee te maken, maar het is niet precies hetzelfde. De mens is naar het beeld van God geschapen. Hij is Gods vertegenwoordiger hier op aarde en straalt iets van zijn Schepper uit. Dat beeld mag door de zonde aangetast zijn, het is er nog steeds. De mens is nog steeds Gods beeld in deze schepping.

Wat hier staat gaat veel verder. In Ko 3 is 'Hij die Hem geschapen heeft' in feite Christus. Dat staat er niet met zoveel woorden maar volgt uit de hele brief waar we iedere keer Christus vermeld vinden op plaatsen of in verband met zaken waar de brief aan de EfeziŽrs God heeft staan.

Het betekent dus dat onze nieuwe mens steeds meer het beeld van Christus vertoont.