Snel zoeken:
Wilden Adam en Eva ook gelijk zijn aan het beeld van hun Schepper?

Colossenzen 3:10
Betreft: Kol 3: 10 (2)

Vraag:
Wilden Adam en Eva ook gelijk zijn aan het beeld van hun Schepper?

Antwoord:
In Ko 3: 10 gaat het erom dat we vernieuwd worden naar het beeld van Christus. Hij is de 'Hem die hem geschapen heeft' (vgl. Ko 1: 16,17). Het gaat er dus om dat we Christus vertonen in ons leven.
Adam en Eva waren naar het beeld van God geschapen. Ze hoefden dat niet te worden, ze waren het. Hun verantwoordelijkheid was om zich als beelddragers, als goede vertegenwoordigers van God op aarde gedragen. Ze waren daarmee echter niet tevreden. Ze wilden niet slechts beeld van God zijn, maar God gelijk zijn. Daarbij zaaide de satan het zaad van de hoogmoed in hun hart. Dat is dus heel wat anders dan in Ko 3: 10 staat.