Snel zoeken:
Hoe moet je de dingen die boven zijn bedenken

Colossenzen 3:2
Betreft: Ko 3: 2

Vraag:
Hoe moet je de dingen die boven zijn bedenken; we weten toch niet hoe een onvergankelijk mens leeft?

Antwoord:
De vermaning om de dingen te bedenken, die boven zijn, betekent niet dat we ons moeten proberen voor te stellen hoe het in de hemel toegaat, hoe de engelen daar leven, enz.
De dingen die boven zijn betreffen Christus en die zijn ons geopenbaard in de Bijbel. Zo vinden we in Ef 1 een opsomming van de dingen die we in Christus bezitten. Beseffen we wel wat dat alles inhoudt?
Het bedenken van de dingen, die boven zijn staat hier in tegenstelling tot de dingen die op aarde zijn. In vers 5 wordt daarbij gedacht aan zondige dingen, maar we mogen het wel uitgebreider zien namelijk dat we niet aardsgezind moeten zijn, maar alles moeten zien in relatie tot het hemelse, het eeuwige.
Neem nu het geld, leven we voor ons bezit, willen we veel verdienen en op aarde een lui leventje leiden of beseffen we dat we met ons geld God en Christus mogen dienen en dat dat waarde heeft voor Hem.
En zo moeten we alles zien in licht van de hemelse, de geestelijke realiteit. Dat niet krampachtig, maar blijmoedig en vrij en... ziende op Jezus.