Snel zoeken:
Is dit 'verborgen' zijn 'met' Christus hetzelfde als 'geborgen' zijn 'in' Christus?

Colossenzen 3:3
Betreft: Ko 3: 3

Vraag:
Is dit 'verborgen' zijn 'met' Christus hetzelfde als 'geborgen' zijn 'in' Christus?

Antwoord:
Het houdt niet hetzelfde in, maar het is beide wel waar. Christus is na zijn sterven en hemelvaart verborgen voor deze wereld. Hij heeft daarover gesproken tot de Joden (Jh 7: 34; 8: 21) en tot zijn discipelen (Jh 13: 33). Alleen tegen zijn discipelen heeft Hij gezegd waar Hij heenging.
Voor de wereld is Hij dus verborgen. En ons leven, het nieuwe leven dat we in Christus bezitten, is daar eveneens verborgen in Hem. Wat dat nieuwe bestaan inhoudt komt hier in ons praktisch leven uit door onze daden, maar wat het in volheid betekent ziet men hier op aarde niet. Het wordt pas zichtbaar als Christus verschijnt. En als Hij geopenbaard wordt zullen ook wij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dan wordt zichtbaar voor de wereld wat dat nieuwe leven inhoudt.
Ons leven is echter tegelijkertijd geborgen in Christus. Niemand kan het aantasten omdat Christus de grote overwinnaar is over zonde, dood en satan. Aangezien Christus ons leven is, is ons leven veilig gesteld.