Snel zoeken:
U zegt dat in Ko 4 de naam voorkomt van een ontwikkeld man, die tot de bijbelschrijvers behoort. Ik kan die in Ko 4 niet vinden.

Colossenzen 4:14
Betreft: Ko 4: 14

Vraag:
U zegt dat in Ko 4 de naam voorkomt van een ontwikkeld man, die tot de bijbelschrijvers behoort. Ik kan die in Ko 4 niet vinden.

Antwoord:
Bedoeld is Lukas, de geliefde geneesheer, waar Ko 4: 14 melding van maakt. Hoewel dat beroep waarschijnlijk niet op de hoogte stond, die het nu heeft, zo moet Lukas toch tot de meer ontwikkelden uit zijn dagen gerekend worden.
Hij heeft twee boeken geschreven te weten:
a. het evangelie naar Lukas,
b. het boek 'De Handelingen der Apostelen'.

Dat beiden door dezelfde persoon geschreven zijn blijkt als we Hd 1: 1 vergelijken met Lk 1: 1-4.