Snel zoeken:
Aparte bidstond voor zusters?

Vraag: Mogen zusters - los van de wekelijkse bidstond - met elkaar een bidstond gaan houden?

Antwoord:
Over deze zaak vinden we in de Schrift geen direkte aanwijzing, we kunnen dus niet met een enkele tekstverwijzing volstaan.
Welnu, de eerste vraag die rijst is deze: Is bidden een goed werk, ja of nee? Niemand zal durven zeggen, dat het geen goed werk is. Integendeel de Schrift vermaant ons te volharden in het gebed.
De tweede vraag: 'Is gezamenlijk bidden een goede zaak? Ook daarop kan alleen een bevestigend antwoord gegeven worden.
Wanneer het nu gaat om een aparte bidstond te houden door de zusters dan moet alleen nog het motief getoetst worden waarom men zo'n bidstond wil houden. Is dat omdat men de gezamenlijke bidstond maar 'niets vindt' of omdat men per se zijn eigen geluid wil horen? Als dat het geval zou zijn dan is er iets mis.
Is het echter omdat men als zusters zich toch wel graag tot de Heer wil wenden met die dingen die je als zusters speciaal aan het hart liggen, dan is dat alleen maar toe te juichen. Dat betekent niet een afzwakken van de bidstond die we als broeders en zusters gezamenlijk hebben, maar een versterking. Met een variant op het gezegde van Mozes, zou ik willen zeggen: 'Och dat al onze zusters gezamenlijke bidstonden hielden'.

Bij alle bijzondere activiteiten staat of valt de zaak met het motief waarom en de gezindheid waarin men iets doet!