Snel zoeken:
Wanneer begint de godsdienstoefening?


Aan de koster van een kerk werd eens door een vreemdeling in het dorp gevraagd:”Wanneer begint hier zondag de godsdienstoefening ?”. De koster antwoordde:”De kerkdienst begint om 10 uur en na afloop is er de hele week de godsdienstoefening”. Om over na te denken!!
Iemand anders zei het zo: “Het is met de toespraak niet gedaan als ze niet gedaan wordt”. Een vrouw kwam een beetje eerder uit de kerk dan gebruikelijk en haar man begroette haar met: “Wat..is de preek nu al afgelopen?” Zijn vrouw reageerde met: “Nee, alles is al wel gezegd, maar het doen begint nu pas”.
Met heel wat preken heeft men afgedaan zonder dat ze gedaan zijn.

Er zouden nog wel meer van dergelijke uitspraken over de zondagse toespraak te maken zijn. Ze geven allemaal het belang aan van niet alleen luisteren naar wat gezegd wordt, maar er ook praktisch naar handelen. De Heer Jezus heeft over het doen o.a. het volgende gezegd:
“En waarom noemt u Mij , Heer, Heer, en doet niet wat Ik zeg?” (Lk 6:46);
“Die deze mijn woorden hoort en ze doet” (Mt 7:24);
“Mijn moeder en mijn broeders zijn dezen die het woord van God horen en het doen”(Lk 8:21).

Behartenswaardige woorden !!