Snel zoeken:
063 Home, sweet home

Een bekende song
De meesten van ons kennen het Engelse lied met bovenstaande titel wel. Letterlijk betekent het: “zoet tehuis”. In het Nederlands kun je dat zo niet weergeven want wij doen niet zo ‘zoetelijk”. Je kunt het beter weergeven met “tehuis, heerlijk tehuis”. Dat kun je zeggen of zingen als je inderdaad een tehuis hebt.
Wij kennen het gezegde” Oost, west, thuis best”. Na een vakantie weer fijn thuis komen, is geweldig. Dat geldt mog meer als je bijvoorbeeld door ziekte een tijd in het ziekenhuis hebt moeten verblijven of door andere minder leuke omstandigheden dan een vakantie lange tijd van huis bent geweest,

Een tehuis in de hemel
Als christenen hebben we een speciaal tehuis in het vooruitzicht. Niet een huis hier op aarde, maar een huis in de hemel. De Here Jezus heeft gezegd;”In het huis van mijn Vader zijn vele woningen, als het niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u plaats te bereiden. En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot mij nemen, opdat ook u zijn zult waar Ik ben” (Jh 14:2,3).
Vaak bedenken we bij het lezen van deze uitspraak niet - ik tenminste vaak niet - hoe geweldig deze belofte is. Wat een gevoelswaarde legt de Heer in de term “het huis van mijn Vader". Hij kent dat huis, Hij kwam er vandaan en Hij zou er naar teruggaan. Nu wil Hij ons bij Zich hebben in dat tehuis.

De kamers zijn er al
Bij oppervlakkig lezen menen we soms dat de Heer de kamers in dat huis gaat klaarmaken. Er moet bij wijze van spreken nog getimmerd worden of in ieder geval moeten de kamers worden ingericht. Het eerste is zeker niet de bedoeling van het ”plaatsbereiden” want er staat: “In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Ze hoeven niet gebouwd te worden, ze zijn al klaar! Ook het tweede is niet bedoeld met plaatsbereiden. De kwestie is dat wij als zondaars geen “vestigingsvergunning’” voor dat huis van Zijn Vader hadden. De woningen waren en zijn er al, maar wij zijn als mens niet geschikt om daar binnen te gaan.
De woningen moesten dus niet gebouwd worden, maar er moest wel plaatsbereid worden. Dat plaatsbereiden is in principe gebeurd op Golgotha. Daar op het kruis heeft Jezus Christus onze zonden op Zich genomen en is Hij tot zonde gemaakt (zie 1 Pt 2:24l 2 Ko 5:21). Ieder die in Hem gelooft is volkomen rein verklaard door God en is geschikt gemaakt voor de hemel.

Ik ga heen
Toch is er nog iets meer gebeurd. De Heer zegt: “Ik ga heen om u plaats te bereiden”. Dat gaat verder dan “Ik ga heen op het kruis”. Na het kruislijden is de Heer uit de dood weer opgestaan en is Hij naar de hemel gegaan. Hij is daar binnengegaan met “zijn eigen bloed” en zo heeft Hij plaats bereid in het Vaderhuis.
Door zijn bloed heeft Hij het opengesteld. Geweldig is dat.
In Amersfoort hadden we een oude broeder die vaak uitsprak “ Er is nu een Mens in de hemel en dat betekent dat er voor ons mensen ook plaats is. Zo is het ook, maar dan alleen voor mensen die verlost zijn door het bloed van het Lam.

Als wij hierover nadenken, zeggen we dan ook bij onszelf: “Home, sweet home”?!