Snel zoeken:
Levende brieven

Een zekere Lycurgus, wetgever in Sparta, wilde niet dat zijn wetten officieel werden opgeschreven en uitgevaardigd. Hij wilde dat de beginselen van regering ingekapseld werden in het leven en het gedrag van de mensen. Dat zou het meest bijdragen aan hun geluk. Hun opnoeding moest zo zijn dat zijn wetten ingeprent stonden in hun geest en ze die altijd voor de aandacht hadden.

Vele jaren later schrijft de apostel Paulus iets dergelijks in de Bijbel. Hij had de gelovigen te Korinthe de beginselen van het christelijk geloof voorgehouden en schrijft hen nu het volgende:”U bent onze brief geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen” (2 Ko 3:2). Anderen behoefden maar naar de gelovigen te korinthe te kijken en ze zagen een levende brief voor zich. De apostel definieert het vervolgens nog iets anders. Het ging er namelijk niet om dat Paulus naar voren zou komen maar hun Meester, Jezus Christus,. het vervolg van dit vers luidt namelijk:”u, van wie blijkt dat u een brief van Christus bent door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar met de Geest van de levende Gpd, niet op stenen tafels, maar op vlezen tafels van de harten”.

Bij de stenen tafels heeft de apostel ongewijfeld gedacht aan de tafels waarop de wet van God was gegraveerd op de Sinaï. Paulus stelt nu dat de Korinthiërs in tegenstelling daarmee Gods onderricht geschreven hadden in hun hart, maar ook dat in hun gedrag de gedachten van God prachtig naar voren kwamen.

Deze brief aan de Korinthiërs is ook voor ons bestemd. God heeft hem doen o[pnemen in de Bijbel. Ook wij moeten zulke brieven zijn.
Soms krijg je een brief die zo slecht geschreven is dat je er geen touw aan kunt vastknopen. Of de brief is slecht verpakt en totaal onleesbaar geworden door weer en wind of door ondeugdelijke behandeling. Laten wij niet zulke brieven van Christus zijn, maar heel duidelijke brieven. die ieder lezen kan.
Het vermeerderen van Bijbels op een boekenplank is een gemakkelijke zaak, maar het dupliceren van levende geschriften in de vorm van heilige mensen Gods die kunnen zeggen:”Ik berg uw woord in mijn hart” (Ps 119:11) is heel wat moeilijker, maar veel effectiever.