Snel zoeken:
Een leven zonder vlekken

Er bestaat een anekdote over een Arabische prinses die van haar leermeester een ivoren kistje kreeg aangeboden met de voorweaarde dat ze het pas na een jaar mocht openen. Ongeduldig wachtte ze dat jaar in spanning wat er in dat mooie kistje zou zitten. Toen het jaar verstreken was, opende ze met trillende handen het kistje en.....kijk op de satijnen ondergrond lag iets dat vroeger mooi moest zijn gerweest maar nu totaal verroest was. Een velletje papier dat er bij lag, bevatte de woorden: “Beste leerling leer deze les in je leven: op dit sieraad zat een enkele roestvlek toen het voor het eerst in dit kistje gelegd werd, maar omdat er niet voor gezorgd werd is het verder verroest en waardeloos geworden. Het is een smet voor het prachtige kistje waarin het ligt. Zo zal een enkele smet op je karakter doordat je die niet corrigeert een prachtig en nuttig leven te gronde richten. Als je in dit kistje een juweel doet zal die na jaren nog flonkeren als voorheen. Zo zal het ook met jou gaan als je goede dingen in je karakter ontwikkelt. Dan wordt je een sieraad voor de maatschappij en een bron van vreugde voor jezelf en je vrienden.”

Dit was een goede raad van deze leermeester. Om ons heen zien we heel wat mensen die totaal verongelukt zijn in de maatschasppij, maar die vroeger een leuke jongen of een leuk meisje waren. Ze hebben een fout aspect in hun karakter niet gecorrigeert maar integendeel deze foutieve trek laten voortwoekeren totdat ze er totaal door werden beheerst. Ze werden een dief, een wreedaard, een misdadiger. De kranten staan vol van voorbeelden van een dergelijke ontwikkeling bij mensen en je ziet deze voorbeelden vaak ook om je heen. Als christen moeten we erbij zeggen dat we allemaal een grote foutieve trek in ons leven hebben en dat is de zonde. Gelukkig is er een oplossing voor het zondeprobleem want daarvoor stierf Jezus Christus op het kruis van Golhgotha waar Hij het oordeel onderging voor ons zondige nattuur en Hij de straf droeg voor onze zondige daden. Maar dat help ons niet als we ons niet tot God bekeren en de Heer Jezus als onzre Heer en Heiland aanvaarden. Dan wil God van ons een parel maken die zijn schoonheid behoud.