Snel zoeken:
Intelligent Design

In mijn Engelse “bronboekje” kwam ik het bekende verhaal tegen over de voetstappen van God. Voor hen die het niet kennen vertel ik het toch nog maar even. Aan een Bedoeien werd eens gevraagd hoe hij wist dat er een God bestond. Hij antwoordde “dat weet ik op dezelfde manier als dat ik weet of er iemand door de woestijn heeft gelopen. Ik zie dan de voetstappen van een mens of het spoor van een dier. Zo zie ik de voetsporen van God in de wereld om me heen”.

In deze tijd (2006) wordt er veel gesproken over “an intelligent design”. Men bedoelt daarmee dat de schepping ontstaan is volgens een weldoordacht plan. In feite is deze gedachte opgekomen bij mensen die met de evolutietheorie niet meer uit de voeten konden. Ze zagen in de schepping teveel “voetstappen” om van puur toeval te kunnen spreken. Een christen ziet achter dat ‘intelligent design’ de persoon van de God de grote Schepper en onderhouder van alle dingen.
Heel wat wetenschappers zijn zo ver (nog ?) niet, maar het loslaten van de evolutietheorie en het aanvaarden van een ‘intelligent design’ is tenminste een stap in de goede richting. Laten wij ze dan wijzen op Hem die heel de schepping heeft gemaakt en onderhoudt.