Snel zoeken:
De prijs van halfpension

Een hoge militair zei eens tegen een prediker in Schotland die verlamd was geworden en in een soort verzorgingshuis was opgenomen: “Als ik in dit tehuis het voor het zeggen had zou ik u voor de halve pensionprijs laten wonen in verband met uw langdurige en volhardende dienst die u in uw leven voor God hebt verricht.
De prediker reageerde met: “Mijn beste vriend uw meester kan u misschien op half salaris zetten, maar mijn Meester is niet zo krenterig. Hij zal mij het volle loon betalen. Door genade verwacht ik een volledige beloning.

Er wordt wel eens gezegd, dat we niet mogen werken voor de Heer met het oog op een beloning, maar een kennis van me merkte in dat opzicht op: “ Van Mozes staat dat hij de smaad van Christus groter rijkdom achtte dan de schatten van Egypte, want hij zag op de beloning”. Het gaat dan niet om de beloning op zichzelf, maar om het feit dat God dat die beloning geeft.