Snel zoeken:
When the saints go marching in

Er gaat het verhaal van een Franse grenadier die bekend stond om zijn moed maar die in een bepaalde veldslag de dood vond. Zijn kameraden stonden erop dat zijn naam niet van de appellijst zou worden verwijderd. Dat werd besloten en als er appel gehouden werd en zijn naam werd opgelezen, zei een die de betreffende veldslag overleefd had:”Dood op het slagveld”.
Hoelang ze dit volgehouden hebben vertelt het verhaal niet, maar in Hb 11 is sprake van een naamregister van geloofsgetuigen en van een van hen, Abel, wordt gezegd, dat hij nog spreekt nadat hij is gestorven. Meer nog: uit dat naamregister van geloofsgetuigen zal nooit een naam worden geschrapt!

Dit roept bij mij een herinnering op aan lied 490 uit de bundel van Joh. de Heer getiteld “Als ‘t bazuingeschal des Heren klinkt en Jezus’ komst is daar”. Elk couplet van dat vers eindigt met de vraag of we dan klaar zijn voor zijn komst. Dit lied is de vertaling van een Engelse song die de titel draagt “When the roll is called up yonder”. Vrij vertaald luidt dat in het Nederlands: ‘Als het register of de hele bemanning daarboven wordt af- of opgeroepen’ en dan vervolgt het met “I will be there”,’dan zal ik erbij zijn’!
Een ander lied dat dezelfde gedachte weergeeft is het bekende ‘When the saints go marching in”, ofwel ‘als de heiligen binnenmarcheren’. Het vervolg luidt dan “Lord, I want to be among that number” of wel ‘Heer dan wil ik erbij zijn’.

Laat dat maar niet een vrome wens voor ons zijn, maar laat het ons hele leven kenmerken!