Snel zoeken:
De toespraak van een chinese prediker

Een chinese predeiker sprak eens voor een groot aantal werkers over wat ze nodig hadden voor hun dienst. Het zal wel in de tijd geweest zijn van voor de overname van de macht door de communisten, maart dat vermeldde de schrijver niet aan wie ik de stof voor dezenotitie ontleen. Dat is trouwens niet belangrijk want wat de man naar voren bracht is nog steeds up to date. Hij zei dit: Vraag de Meester om
- de hengel van Petrus om de vis te vangen;
- de staf van Dvid om de schapen goed te leiden;
- de fakkel van Gideon om lichgt te geven in de duisternis;
- de staf van Mozes waarmee hij het volk leidde;
- de slinger van David om de vijande te verslaan;
- de koperen slang om de beten van de wereldse slangen te genezen;
- het zaad van het evangelie zonder onkruis ertussen;
- de wapenrusting waarover Paulus schrijft aan de Efeziers;
- (en bovenal) om de hulp van de Heilige Geest in alle omstandigheden.

Met die ‘outfit’ zijn ook wij in (2006) prima in staat om onjs werk voor de Heer te doen.