Snel zoeken:
105 Wij in Christus, Christus in ons

Illustratie
Een prediker zou eens spreken over het onderwerp “ Wij in Christus en Christus in ons”. Een paar dagen voor die toespraak liep hij met zijn vrouw langs het strand. Hij vond daar een fles met een kurk erop en toen kreeg hij een idee. Hij pakte het ding op, haalde de kurk eraf en vulde de fles met water uit de zee, vervolgens gooide hij de fles zover mogelijk de zee in. Toen zijn vrouw vroeg waarom hij dat deed antwoordde hij dat hij dat wilde gebruiken als een illustratie voor zijn toespraak. “Want”, zo zei hij “men vindt het soms een onmogelijkheid dat de beide aspecten van het Christen-zijn, waarover ik moet spreken, samengaan. Maar deze fles in de zee is een prachtige illustratie ervan, want de fles is in de zee, maar de zee is ook in de fles”. Op de betreffende avond gebruikte hij inderdaad deze illustratie. Of dit voor zijn toehoorders een eye-opener geweest is vertelt het verhaal niet. Maar wij kunnen er wel wat mee: laten we het bijbelwoord van deze twee kanten van het christen-zijn ter harte nemen en eruit leven.

Geen veroordeling
De beide teksten waarin bovengenoemde uitspraken voorkomen, laat ik hier nog even volgen:
“Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn” (Rm 8:1, vgl. ook 2 Ko 5:17).
Dat spreekt van onze onaantastbare positie in Hem. De andere tekst luidt:
“ Maar als Christus in u is, dan is het lichaam wel dood (sterflijk) vanwege de zonde, maar de Geest is leven vanwege de gerechtigheid” (Rm 8:10). Wij bezitten het leven op grond van het feit dat we gerechtvaardigd zijn en dat leven moet zich uiten in de praktijk.(Rm 6:13).