Snel zoeken:
Het plantje in de kademuur

Een smerige kademuur, troebel water en een bewolkte lucht. Wat een somber beeld. Maar dan klaart de lucht op. Een zonnestraal valt op een plantje dat met zijn wortels ingedrongen is in de voeg tussen een paar stenen. De paarsachtige blaadjes lichten op, kleine violette bloempjes ontvouwen zich.
Dit kleine, nietige plantje in die smerige kademuur getuigt van God als schepper van al wat leeft en als onderhouder van het leven.
Veel mensen merken dit plantje niet op, maar het is er wel en het getuigt enkel door daar in die kademuur te groeien, van de machtige Schepper. De mensen die het plantje wel opmerken staan verbaasd dat zoiets mogelijk is: een plantje dat bloeit tegen een verweerde kademuur.

Misschien bent u te vergelijken met dit plantje. Uw levensomstandigheden zijn niet florissant. U is veel ziek, misschien lijdt u welaan een chronische kwaal. Misschien begint de leeftijd ook een nadelig woordje mee te spreken. Misschien bent u wel redelijk gezond, maar zijn uw privéomstandigheden niet om naar huis te schrijven. U bent eenzaam, u heeft financiële zorgen en ga zo maar door.
Uw levensmuur is smerig, het water beneden is troebel en de lucht is betrokken. Maar dan klaart de lucht op. Als christen wordt u beschenen door het licht van Gods liefde en van zijn trouw. Ondanks uw moeilijke omstandigheden veert u weer op. Tevredenheid straalt van uw gezicht. U hebt nog zoveel om blij mee te wezen.
Veel mensen zien u niet, kennen u niet en leven langs u heen, maar God kent u wel en gelukkig: u kent God. Zij die u wel opmerken verbazen zich over u. Ze worden getroffen door het feit dat u ondanks allerlei tegenslagen het geloof in Jezus Christus uitstraalt.

Gemakkelijk gezegd..ja, maar ook mogelijk in de praktijk. Dat niet in eigen kracht,. maar in de kracht van de Heer!!
Paulus schreef in omstandigheden die niet gemakkelijk waren deze gedenkwaardige woorden:

Ik vermag alles door Hem die mij kracht geeft (Fp 4:13)