Snel zoeken:
Een blinde vrouw en de hemel

Tijdens een gesprek merkte een blinde vrouw op: “De hemel zal heerlijker voor mij zijn dan voor jullie, want ik heb nooit het licht van de zon gezien, nooit groene weiden bekeken en nooit het gezicht van een mens onderscheiden. Wat geweldig als straks het licht voor de eerste keer tot me doordringt en ik, de glorie van de hemel aanschouw en Jezus Christus zal zien. Die hemel is voor mij mooier dan voor jullie”.
We kunnen deze vrouw wel begrijpen, maar of haar opmerking juist is, is de vraag. De hemel zal zo geweldig mooi zijn en het licht zo ontzaglijk overweldigend en de persoon van Jezus Christus zo heerlijk dat een verschil gewoon wegvalt.
Toen ik deze opmerking van de blinde vrouw las moest ik denken aan de uitspraak van een broeder. Zijn vrouw vroeg hem:”Als we straks in de hemel zijn, zul je dan nog wel eens naar me kijken”? Haar man gaf geen uitleg zoals we die in de Bijbel vinden dat het huwelijk een zaak van deze aarde is, maar antwoordde heel afdoende:
“Dat zal ik als ik op de Here Jezus uitgekeken ben”. Een nadenkertje!