Snel zoeken:
Hoe een granaat hulp biedt

Om Sebastopol zijn heel wat veldslagen geleverd. Tijdens een beleg werd door de Russen een granaat afgevuurd op de stad. Deze trof echter geen doel maar kwam op een heuvel even buiten de stad terecht. Het ding dat verwoesting had moeten aanbrengen raakte echter een waterader onder de grond en het resultaat was dat er een bron ontsprong die de belegerden van fris water voorzag gedurende het hele beleg. De vijand probeerde kwaad te stichten, maar het draaide op hulp uit.
Er zit in dit voorval een geestelijke les, want wat onze vijand, de satan, bedenkt om ons kwaad re berokkenen kan door God gebruikt worden om een zegen te geven. Heel wat christenen die vervolgd worden kunnen daarvan getuigen. Door de geschiedenis heen hebben we daar zelfs een zegwijze aan overgehouden, namelijk dat vervolging het zaad voor de kerk is.