Snel zoeken:
De zegen van tegenslag

“Werkers in de werkplaats van de Heer hebben wat hun vorming betreft soms meer aan het vuur en de hamer te danken dan aan iets anders” zo schreef een Engelsman lang geleden. Ten dele kunnen we dat onderschrijven. Het ligt in ieder geval wel in de lijn van wat Paulus schreef in Rm 5. In dat hoofdstuk schrijft hij drie keer over “roemen”. De tweede keer heeft hij het over roemen in de “verdrukkingen”en noemt als uitwerking van die verdrukkingen:
- “volharding”, daarin worden we in tijden van ellende meer geoefend dan wanneer alles voorspoedig gaat;
- “beproefdheid”, als we de test doorstaan blijkt die namelijk;
- “hoop”, want we zien uit naar de uitredding van God. Die hoop wordt bewerkt door de Heilige Geest die in ons woont.
Tegenslag, verdrukking,, vervolging, verachting slijpen ons vaak meer bij dan voorspoed, acceptatie, vrijheid en waardering. Laten we niet blind zijn voor die zegen