Snel zoeken:
c Vredevorst en het vrederijk

DE VREDEVORST EN HET VREDERIJK

De Bijbel spreekt over vrede op een terrein waar geen vrede is
+ er is geen vrede in verhouding met God
+ er is geen vrede onder de mensen
Geschiedenisles is oorlogsles

Eerst nodig:
persl. vrede met God: Hij is onze vrede > Ef 2 :11-17 >
de straf die ons de vrede aanbrengt. was op Hem > Js.53:5
deze vrede krijgt men door bekering tot God en
geloof in de Heer Jezus Christus > Hd 20:21, 26:18
dan pas is het vrederijk (ofwel: 1000jarig rijk) voor u van belang

Geschiedkundige ontwikkeling
1. Leer van een toekomstig 1000 j. rijk eerste drie eeuwen overheersende
gedachte.
2. Na christenvervolgingen ebde die opvatting weg. Niet door beter
Schriftonderzoek, maar kerk nam heersende plaats in in het Rom. Rijk,
Men meende dat het rijk gekomen was. Invloed Augustinus.
3. In Hervormingstijd niet geleerd: a. Alle aandacht op de rechtvaardiging,
b. extreme groepen leerden het-----afkeer!
4. In tijd van Nadere Reformatie weer geleerd: Ten Brakel; de Groe, enz.
5. In tijd van Reveil sterk naar voren gekomen, vooral in Engeland.

Leerstellige onderbouw
a. Het O.T. spreekt over een regeringsperiode van vrede en gerechtigheid op deze
aarde met Jeruzalem als centrum; troon van David weer opgericht; IsraŽl terug in
het land; vrede in de natuur aarde vol van de kennis des Heren zoals
Zie de volgende schriftplaatsen : Js 2:1-5; 4:2-6; 9:1-6; 11:1-10; 14:1,2; 19:16-25;
(met als contrast Nh 9:36) 32:1-4, 15-20; 33: 17-24; 60-+66; Jr 3:15-18;
30:1-+33:26; Ez 34:23- 28;37:18-26; Hs 2:17;
Mi 5; Lk 1:30-33

b. Het N.T. getuigt dat de gelovigen met Christus zullen heersen: Lk. 22:29;

c. Letterlijk een regeringsperiode van 1000 jaar genoemd in >. Op. 20:1-6

Nadere uitwerking
ad. a Deze voorzeggingen niet vervuld in terugkeer uit Babel
Zc 3:9,10; 5:3-8,13;20-23; 9:9,10;Zc..14:8-11;16-21,
niet vervuld in de situatie v.d. kerk nu, ook niet toepasbaar
op de eeuwigheid. Zie ook Lk 1:33, 67-72; 2:14
het Nieuwe Testament handhaaft de profetieŽn: Hd 3:19-21; Rm 11:26.

ad. b Deze teksten zeggen niet dat Christus over ons heerst, maar dat gelovigen
met Christus zullen heersen en dat heeft nog nooit plaatsgevonden
ad. c Herhaling van wat elders al betoogd
1. Op. 20:1-6 is vervolg op Op. 19: Let op herhaald Ďik zagí 19:1,6,11,17,19
Let op de inhoud die vervolg is van eerder onthulde zaken
2. Satan op viervoudige wijze op nonactief-contra 1 Pt.. 5:8
3. Sprake van tenminste twee groepen en dat zijn martelaren uit de
voor-verdrukking (eerste 3 1/2 jaare en uit de eigenlijke grote
verdrukking tweede halve jaarweek: zie Op. 6:9; 13:15; vgl Dn 9
4. Na 1e opstanding en dat is een letterlijke opstanding.
5. Sprake van ons regeren met Christus, dat is nu niet het geval Hb. 2:8,9; 2 Tm. 2:12.

Grote doel: Eer en verhoging van de Zoon des Mensen Denk aan Jozef als type.