Snel zoeken:
c Moet het vrederijk nog komen?

Inleiding:
Welk rijk? Hebben we het over dezelfde zaak? Gebruiken we hetzelfde
woord maar met verschillende betekenis

Algemeen verlangen
We verlangen allemaal naar een tijd dat oorlog en onrecht uitgebannen zijn.
Diverse utopieŽn geweest: Heilsstaat in Rusland, Nazidom, Oosterse
filosofieŽn.
Wel hetzelfde woord maar verschillende betekenis De vraag is dus:
wat verstaan we onder het vrederijk?

Is het een aards rijk?
Het is wel een rijk op aarde, maar geen aards rijk wat karakter betreft. Het is:

rijk op aarde waarin vrede en gerechtigheid heerst en waarin geen
oorlog meer wordt geleerd, Js 2:1-5

rijk met Jeruzalem, de stad van vrede en gerechtigheid als staatkundig
en godsdienstig centrum nadat de Geest van gericht en uitdelging
Jeruzalem gereinigd heeft Js 4:2-6; vgl. Hs 2:17,

rijk waarin Jezus Christus zit op de troon van zijn vader David Js 9:1-6; 32:1; 33:17- 24; Jr. 4-6,
rijk met vrede in de natuur en met kennis des Heren. Js 11:1-10, 32:15-20; 35: 1-10; Ez 34:23-28)
rijk waarin IsraŽl teruggekeerd is in het land en niet meer slaaf van de
volken zal zijn Js 14:1,2; ctra Nh 9: 36.
Geen verdeeldheid meer in twee koninkrijken Ez 37:18-26)

rijk waarin IsraŽl tot zegen is voor de volken, die God in hun land zullen
dienen, bijzonder Egypte en Assur Js 19:16-25; 60-62;65- 66; Jr 3:17; 30-33; Mi 5 !
Welnu, dat vrederijk waar de profeten over spreken is er nog nooit geweest.

Eerste tegenwerping: Vervuld na de ballingschap

> Wat heeft vrede, gerechtigheid, geen oorlog etc. dan te betekenen?
Dan is taal geen taal meer en kun je met de schrift alle kanten uit.
> Wat dan met profetieŽn van na de ballingschap? Za 3:9,10; 5:3-8, 13
,20-23; 9: 9,10;
14: 8-11;16-21
> Wat dan met de aankondigingen in N.T.? Zoals : Lk 1:33, 67-72; 2:14; Op 20:1-6
Tweede tegenwerping: Met Joodse beelden wordt het heil van de Kerk van
Jezus Christus beschreven en voor zover dat er niet door gedekt wordt
beschrijft het de toestand van de Kerk in de eeuwigheid

> Alle profetieŽn betreffende eerste komst letterlijk vervuld, het is
onaannemelijk dat de vervulling van deze toekomst-profetieŽn zo
vaag zouden zijn. Je kunt dan met het profetisch woord alle kanten op.
Het Nieuwe Testament handhaaft de profetieŽn, zie Hd 3:19-21; Rm 11:26.
> Het N.T. spreekt heel duidelijk over een toekomstige regering van
Jezus Christus in Op 20:1-6

Derde tegenwerping: We leven nu in de tijd van het duizendjarig rijk

> Onze tijd lijkt er in de verste verte niet op


Het rijk der duizend jaren...wat zegt de Schrift:
1. Op 20:1 is duidelijk een vervolg op hoofdstuk 19.
- Ik zag, ik hoorde-. Op 19:1,6,11,17,19
- Inhoud sluit erbij aan
2. Satan op viervoudige wijze gebonden, geen bewegingsvrijheid.
3. Sprake van martelaren uit de tijd van het beest
4. Sprake van de opstanding
5. Sprake van regering met Christus, dat is nu niet het geval Hb 2: 8,9; 2 Tm. 2:12

Al met al: het vrederijk moet nog komen

Wanneer realiseert zich het vrederijk?

Bij de in Op 19: 20-21 beschreven wederkomst van Christus
wordt het wereldrijk van het beest en de valse profeet
vernietigd en wordt het vrederijk gerealiseerd !