Snel zoeken:
c Tweeërlei opstanding

De opstanding als feit
Het verstand zegt : het kan niet waar zijn.
Het geweten zegt : het mag niet waar zijn
De duivel zegt : het zal niet waar zijn.

maar de Schrift zegt:
Maar nu Christus is opgewekt uit de doden.. 1 Ko 15:20

Getuigenis van het OT: opstanding v. Christus Ps 16:10; Js 55:3
(Hand. 13:34-36) opstanding v. gelovigen - Jb 19:25,26; Dn 12:2,13
opstaan. ten laatste dage... daarin geloofde Martha Jh 11:24

Er is tweeërlei opstanding
Onderscheiden in karakter: ten leven en ten oordeel Jh 5:28,29
van rechtvaardigen. en onrechtvaardigen. Hd.24:15;Lk 14:14
Onderscheiden in tijd : opstanding uit de doden Mk 9:9; Lk 20:3; Fp 3:11
eerste opst. en opst. overige doden Op, 20:5,6 12


Verkort tijdschema
opstanding ten leven | | opst. ten oordeel
opst. v.d. rechtvaardigen | <<<1000 jaar>>> | opst. v.d. onrechtvaardigen
opst. uit de doden | |
de eerste opstanding | | opst. van overige doden

Fasen van de eerste opstanding
a. Christus 1 Ko 15:23
velen na zijn opstanding Mt 27: 52,53
b. bij de opname 1 Th 4:15-17
c. twee getuigen te Jeruzalem Op 11
d. martelaren uit de verdrukkingsperiode Op 20:4

Daarna de opstanding van de ongelovigen voor grote witte troon. Op. 20:12


Het ‘hoe’ van de opstanding-- 1 Ko 15:35-50;
doden worden begraven is zaaien. opwekken is levend worden.
Tegenstelling: korrel <> plant
gezaaid in vergankelijkheid opgewekt in onvergankelijkheid
gezaaid in oneer opgewekt in heerlijkheid
gezaaid in zwakheid opgewekt in kracht
gezaaid een natuurlijk lichaam opgewekt een geestelijk lichaam