Snel zoeken:
c Tweede brief aan de Thessalonikers... een overzicht

2-Thessalonicenzen 
IS DE VERVOLGING GROOT ..DE HEER STERKT IN DE NOOD

Hoofdstuk 1
a Dank voor: geloof dat zich vermeerdert
liefde die toeneemt en dat
onder alle vervolging en verdrukking
God is toch machtiger dan de vijand ??
b Hoe dat te beschouwen
als rechtvaardig oordeel van God:
nu jullie vervolgd: waardig te lijden,
straks: zij geoordeeld en jullie rust met ons Lk 16
wraak over : hen die God niet (er)kennen
evang. niet gehoorzamen
voor hen straf;
voor ons de Heer in ons verheerlijkt en bewonderd Ko 3:1-4


c Praktische konsekwentie: nu al naam van Jezus Christus verheerlijkt 2 Th. 1:11

Hoofdstuk 2
d Onrust vanwege valse brieven > vervolging omdat dag des Heren
aangebroken 2 Th 2:2
reden: vervolging van antichrist ? Dus geen opname?!
bemoediging door onderwijs:
* eerst de afval, mens van de zonde
* tegenhouder weg (ze wisten wie dat was)
Vergelijk voor “hij die” 1 Jh 4:4
verborgenheid werkt al <>nu al vele antichristen
wetteloze straks geopenbaard <> antichrist zelf komt
hij die hem tegenhoudt <> Hij die in u is.

e Zijn komst naar de werking van de satan <>
nabootsing van Christus Hd 2:22
voor wie komt de Antichrist<> voor hen die verloren gaan
waarom gaan ze verloren <> liefde tot waarheid niet aangenomen
maar > leugen geloofd 2 Th 2:10,11
geen tweede kans

f Maar...wij danken voor u <> bede om vertroosting en versterking

Hoofdstuk 3
g Voorbede gevraagd voor Paulus >> opdat het Woord voortgang vindt
en Paulus verlost wordt van de boze mensen
Zij > God moge hun oog richten op liefde van God en de volharding
van Christus 2 Th 3: 5

h Naast bemoediging ook vermaning
Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten 2 Th 3: 6-12
Zo iemand > tekenen
Wat is dat > openlijk als een ongeregelde kenmerken 2 Th 3: 14

i Vredewens > persoonlijke handtekening en genadewens 2 Th 3:16-18