Snel zoeken:
c Bang voor de terugkeer van Jezus Christus?

Johannes 5:24
Schriftgedeelten: Jh 5:24; 1 Th 5:9

Bent u bang voor de terugkeer van Jezus Christus? Zo ja, waarom dan? Vanwege een uitspraak in de twaalf artikelen van het geloof ?

De twaalf artikelen des geloofs
De bedoelde uitspraak luidt: “Vanwaar Hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden”.
Deze uitspraak is goed bedoeld, maar samenvattingen op zichzelf zijn vaak onvolledig. Menselijke samenvattingen of verwoordingen zijn altijd feilbaar.

Het hier weergegeven doel van de terugkeer van Jezus Christus is onnauwkeurig en eenzijdig. Dat geeft aanleiding tot ANGST.

Kritiek uiten is nooit leuk.
Het vreemde is dat men soms nog eerder kritiek accepteert op de Schrift dan op d e b e l i j d e n i s g e s c h r i f t e n. Wat is er dan onnauwkeurig? Dit:
a. de levenden worden niet tegelijk geoordeeld met de doden:
de levenden worden getest voor het duizendjarig rijk, de doden erna
b. niet alle doden staan tegelijk op, de opstanding van gelovigen gaat vooraf aan die van de ongelovigen. De gelovigen worden niet geoordeeld Jh 5: 24

De hoop die verloren is gegaan
Wat is de verwachting van de gelovige ? De komst van Jezus Christus om hen in het vaderhuis te brengen: zie Jh 14:1-3;1 Th. 4:15-18; Fp 3:20, 21; Hb. 9:28

Kunnen we Hem terug verwachten? Jazeker > Hij heeft het beloofd > Jh.14 etc.
Kunnen we Hem spoedig verwachten? Jazeker > Dat staat in > Op 3:11; 22:7,12,20 en Op 2:16
Behoren we hem te verwachten? Jazeker > Het is een van de doelen vanonze bekering > 1 Th 1:9,10

Voor wie geldt die hoop? Voor elk die gelooft (Jh 3:16; Hd 4:11; Rm 1:16; 10:11)