Snel zoeken:
c Verschijning van de Heer liefhebben

Schriftgedeelte: ’allen die zijn verschijning hebben liefgehad’ 2 Tm 4:8

1. Er wordt veel gesproken over de “opname v. d. gelovigen” Jh 14:1-3; 1 Th 4”15-18
maar daarmee is het niet “af”, daarna komt de tijd van de ......

2. “De Grote Verdrukking” die gekenmerkt wordt door
oprichten van de gruwel der verwoesting Mt 24:15
het ontstaan van een grote verdrukking Mt 24: 21
terwijl terstond na de verdrukking het teken v. d. Zoon des Mensen verschijnt Mt 24: 29
vgl. Dn 12:1; Op 7:14

3. Nader over deze “verschijning van de Heer” of “de komst v. d. Zoon des mensen”:
Wanneer? Terstond na de Grote Verdrukking > Mt 24: 29-31

Waar? Zijn voeten op de Olijfberg > Za 14: 3, 4

Met wie? Met de Zijnen > niet alleen de engelen
> met alle heiligen 1 Th. 3:13, vgl. Za 14:5
> om verheerlijkt te worden in al zijn heiligen 2 Th 1:10
> met Hem geopenbaard in heerlijkheid Ko 3:4
> en die met Hem zijn: uitverk.,geroepenen, getrouwen Op 17:14

Voor wie? Voor Israël ter verlossing
Voor afvallige christenheid tot oordeel Op 2:16; 3:5
Voor de volken

Welk doel? *Gelovige Israëlieten te redden > Za 14:1-7
Tegenstanders onder het volk zijn geoordeeld> Za 13:8; Ez 20: 37,38

*Afvallig christendom dat antichrist volgt te oordelen > 2 Th 2:7

*Antichrist en volken te oordelen > Op 19:11-21

Wat daarna? Oprichting koninkrijk Op 20:1-6

4. Om wie gaat het? Niet in eerste plaats om ons, maar
O m z ij n v e r h e e r l ij k i n g

HEBBEN WE ZIJN VERSCHIJNING LIEF ??