Snel zoeken:
c Midden-Oosten, zegt de Bijbel er wat over?

OriŽntatie
De term ĎMidden-Oostení komt in de Bijbel niet voor. Ons ĎMidden-Oostení
omvat in de Bijbel de gebieden rond IsraŽl. Maar volgens de Bijbel woont IsraŽl
in het centrum van de volken: Dt 32:8; Ez 5:5
Bijna alle plaatsbepalingen N.O.W en Z worden dan ook gerekend vanuit het
land Kanašn.
Ons onderwerp betreft de volgende landen/volken: IsraŽl, Egypte, SyriŽ, Irak
(het oude AssyriŽ en Babylon omvattend), JordaniŽ (het gebied van Moab en
Ammon van eertijds), de Palestijnen (geestelijk gezien de vertegenwoordigers
van de Filistijnen van eertijds), de emiraten en andere gebieden in ArabiŽ;
Libanon (Oude PhoeniciŽ). Eventueel no met Turkije en Iran erbij.

Uitgangspunt
Over deze gebieden en volken spreken de profeten van IsraŽl vrij uitvoerig.
Grote vraag: Zijn al deze profetieŽn al vervuld en zo niet:
a. moeten we ze dan geestelijk toepassen op of in verband met de Kerk, hetzij
in deze tijd, hetzij in de eeuwigheid?
b. moeten we nog een letterlijke vervulling verwachten?
Meeste kerken kiezen/kozen voor gezichtspunt a ; na 1948 een kentering vooral
wat de toekomst van IsraŽl betreft.

Contra a - men gebruikt twee verschillende exegetische sleutels voor de profetie.
De vervulde profetieŽn neemt men letterlijk, de onvervulde geestelijk.
- de profetieŽn zijn veel te gedetailleerd om er een konsekwente
vergeestelijking van te kunnen geven.
We huldigen standpunt b. en dat niet op grond van wat we nu in het Midden -
Oosten zien, maar op grond van het Woord zelf, denk aan de conferenties over de
nog onvervulde porfetie omstreeks 1830 in Ierland
Dat niet alleen op grond van de Oudtestamentische profetieŽn, maar ook mede op
grond van wat het N.T. zegt: Hd 1.6,7; Op 7 ; 11; 12

Kenmerkende tekst: Lk 21:29
Pionnen staan al op het schaakbord: IsraŽl teruggekeerd, Egypte zelfstandig,
SyriŽ eveneens, Irak doet van zich spreken, JordaniŽ zelfstandig > Moab en
Ammon, de Palestijnen, Libanon als herleefd Tyrus en Sidon, Turkije speelt een
rol en Iran eveneens

Twee wijzen van bespreking mogelijk:
a. Keuze uit kenmerkende hoofdstukken als: Js 11:11-16; 19:16-25; 48:8- 23; 60:1-22;
Za.12-14
Met eventueel verwijzing naar teksten over andere volken
b. Een bespreking van profetieŽn over diverse volken in het Midden-Oosten
a.d. hand van het hieronder gegeven overzicht.

We kiezen voor a. en bevelen het volgende overzicht ter overdenking aan.


IsraŽl
terugkeer; Js 49 : 8-23, hfst 60-66;
Jr 30:16-24; 31:35-40; Za 14:1-21
en vele andere gedeelten. Zie ďHet IsraŽlprobleem ď van J.G. Fijnvandraat
(helaas uit verkocht).

Over de omliggende volken oordeelsaankondigingen, die veelal in het verleden
al vervuld zijn, maar waarvan de vervulling zich uitstrekt tot in de toekomst;
daarnaast over verschillende volken hertselprofetieŽn, die op de toekosmt
betrekking hebben.


Egypte
oordeel..ook herstel zie Jl 3:19; Js19:18-25;
Jr 46:26; Zc.10:11; 14:18
SyriŽ
oordeel Js 17:1-3
AssyriŽ
oordeel en herstel Mi 5:1-14; Js 19:18-25

Moab en Ammon
oordeelsprofetieŽn, maar ook herstel Js 11:11-16 ; Jr 48:1-46; Zf 2:8-11 Jr 48:47;
Jr 49:1-6
Filistea
oordeel Js 11:14; Zf 2:4-7

ArabiŽ
oordelen in verleden al begonnen: Js 21:13-17

Edom
oordeel; contrast IsraŽls herstel Js 11:14; 63:1; Jer. 49; Ez 25; 35!;36:5 Ez. 36:8; Ob 21
Libanon
oordeel: Jl 3:4-8