Snel zoeken:
c Koninkrijk der hemelen

MattheŁs 13
Inleiding
We bezitten vier evangeliŽn, dat is geen overbodige luxe , want elk belicht de
persoon en het werk van Jezus Christus vanuit een eigen gezichtshoek:
MattheŁs als de Koning van IsraŽl -nadruk op wat Jezus zegt - autoriteit -
kernuitdrukking: opdat, zodat etc .vervuld werd
Markus als de Slaaf van God -nadruk op wat Jezus doet -gehoorzaamheid
kernwoord : terstond
Lukas als de Mensenzoon -nadruk op wat Jezus voelde-ontferming
kernuitdrukking: en het gebeurde
Johannes als de Zoon van God -nadruk op wat Jezus wist - wist alles
kernwoord : gezonden

Overzicht van eerste twaalf hoofdstukken van MattheŁs:
Geslachtsregister, geboorte, optreden Joh. de Doper, Doop, Verzoeking. 1-+ 4
Regels voor gezindheid en gedrag van de discipelen van het Koninkrijk 5-+ 7
Gezag van de Koning (Messias) bevestigd door wonderen 8-+12
Roeping en uitzendingen van de twaalven

Kenmerkende van hoofdstuk 12:
Oproep tot bekering (koninkrijk nabij) verworpen Wonderen toegeschreven aan
satan ; waarschuwing voor de l a s t e r i n g van de Heilige Geest;
Onreine geest keert terug naar lege huis; geestelijke i.p.v. natuurlijke familieband

Dan gaat de Heer "Uit het huis" en zette zich "aan de zee" Typologische
betekenis: volk wordt terzijde gezet, evangelie aan de volken gebracht.


Spreken in gelijkenissen, de reden daarvoor > reden > Mt.13:13

Karakteristiek van het Koninkrijk:
- Koninkrijk in O.T. geprofeteerd; karakter ervan herstel van IsraŽl, daardoor
zegen voor de volken , vrede en gerechtigheid op aarde Za 8:13,20-23; Js.11
- Koninkrijk als nabij aangekondigd door Joh. de Doper, maar verworpen
- Koninkrijk krijgt daarop nieuw karakter, openbaring van geheimenis Mt.13: 34,35
Niet wijngaard (IsraŽl), maar akker-wereld; niet druiven ..maar zaad :38

Overzicht van de gelijkenissen van Mt.13:
1. de gelijkenis van de Zaaier - uitwerking van het woord
a. gelijkenis (1-9); b. doel v. gelijkenissen (10-17); c. uitleg (18-23)
2. de gelijkenis van het onkruid - werk van de Boze i.h. koninkrijk
a. gelijkenis (24-30); de uitleg (36-43)
3. de gelijkenis van het mosterdzaad (31,32) - uiterlijke groei
4. de gelijkenis van het zuurdeeg (33) - uitbreiding; innerlijk verderf
(betekenis zuurdeeg: Mt 16:6; Mk 8:15;
1 Ko 5:6; Gl 5:9
maar: uitbreidende werking op zichzelf positief in Markus en Lukas.
5. de gelijkenis v. d. schat in akker (44)
Zonen van het koninkrijk een (uit kostbaarheden samengestelde) schat in deze
wereld - gevonden - in de wegen van God.
6. de gelijkenis v.d. parel (vs 45,46)
Zonen van het koninkrijk als kostbaar geheel - de Gemeente - naar raadsbesluit
van God.
7. de gelijkenis van het visnet (47-50)
De valse belijders worden van de ware discipelen gescheiden
Uitleg: Oogst uit de volken tijdens Grote Verdrukking