Snel zoeken:
Het graf van JezusÖwie bezochten dat in tijdsorde?

Iemand die mijn website bezocht stelde mij de volgende twee vragen:

1. Hoe vaak, wanneer en met wie ging Maria van Magdala op de dag van de 'opstanding' naar het graf van Jezus?

2. Waar kan de reis van de elf apostelen/dicipelen naar Galilea worden ingevoegd in het evangelie van Lucas?

Deze vragen hebben te maken met de overeenstemming van de weergaven in de evangelien en dat is niet zo’n eenvoudig probleem. Er zijn in de loop van de tijd wel brochures verschenen over de “overeenstemming van de vier evangelien”, daarvan heb ik een engels exemplaar in mijn bezit en het lijkt mij het eenvoudigst als ik de tekst daarvan in het Nederlands weergeef. Of de opsteller in zijn opzet geslaagd is laat ik graag aan de beoordeling van de lezers over. Wel vul ik zijn schema aan en geef ik hier en daar wat commentaar.

Markus MattheŁs Lukas Johannes
15:47 27:61 23:55 Maria Magdalena + andere Maria zien waar (dat) Christus in het graf gelegd is (vůůr de opstanding)
16: 1-3 28:1-4 24:1 20:1 Maria Magdalena en andere vrouwen bezoeken het graf
16: 4,5 ----------- 24:2,3 ----------- Zij gaan er binnen , maar vinden het lichaam niet
--------- ----------- --------- 20:2 Maria Magdalena gaat naar Petrus en Johannes om het te vertellen
16:5-8 28:5-8 24:4-11 ----------- Onderwijl verschijnen engelen aan de andere vrouwen en
zenden hen heen met een boodschap voor de discipelen
--------- ---------- 24:12 20:3-10,11 Petrus en Johannes (gevolgd door Maria Magdalena ?) lopen
naar het graf , vinden het leeg en keren naar huis terug
--------- ---------- -------- 20:11-13 Maria Magdalena blijft achter en ziet twee engelen
16:9-11 ---------- -------- 20:14-18 De opgestane Heer verschijnt aan haar
--------- 28:9-13 -------- ----------- - Hij verschijnt aan de andere vrouwen op weg naar huis
16:12,13 ---------- 24:13-33 ----------- - Hij verschijnt aan de twee discipelen op weg naar EmmaŁs
---------- ---------- 24:34,35 ----------- - Hij verschijnt aan Petrus (1 Ko 15:5)
16:14 ? ---------- 24:36-49 20:19-25 - Hij verschijnt aan de tien apostelen
16:14 ---------- ---------- 20: 26-29 - Hij verschijnt aan de elf apostelen (1 Ko 15:5)
--------- ---------- ---------- 21:1-24 - Hij verschijnt aan de zeven apostelen in Galilea
16:15-18 28:16-20 ---------- ----------- - Hij verschijnt aan de elf apostelen in Galilea
---------- ----------- ---------- ---------- - Hij verschijnt aan de 500 broeders (in Galilea ?) (1 Ko 15:6)
---------- ----------- ---------- ----------- - Hij verschijnt aan Jakobus (zijn broeder ?) (1 Ko 15:7)
---------- ----------- ---------- 21:25 ? meerdere verschijningen (1 Ko 15:7)
16:19,20 ----------- 24:50-53 ---------- Hemelvaart van de Olijfberg (Hd 1:3-12)


Mogelijk is Maria Magdalena op de dag van de opstanding tweemaal naar het graf toegegaan. Uit Joh 21 :1-24; Mk 16:15-18; Mt 28: 16-20 blijkt dat de discipelen naar Galilea zijn gegegaan. Waar je dat moet inlassen in het evangelie van Lukas is moeilijk te zeggen, zoals uit het schema blijkt vermeldt Lukas na hfst 36-49 niets waar je dat kunt plaatsen, want Lk 24:50 sluit volgens de tekst direct aan op vers 49. Het zou geplaatst moeten worden tussen vers 49 en 50 maar Lukas ruimt daar geen plaats voor in. Dat wil niet zeggen dat het daar niet tussen gedacht kan worden.

Voor ons praktisch geloofsleven kunnen we niet beter doen dan de weergaven in de diverse evangelien ieder op zichzelf te beschouwen en de lessen voor ons eruit af te leiden.