Snel zoeken:
c Toekomst in bijbels perspectief

Openbaringen 12:10
Schriftgedeelten 1 Th 1:9,10; Op 1:1;12:10

1 Niet uw toekomst in Bijbels Perspectief. Hoe belangrijk dat ook is Uw toekomst
is of: in Christus ontslapen .......of.......in uw zonde gestorven. Vraag wat doet u
met Jezus Christus. Neemt u Ham een of verwerpt u Hem

2 De toekomst volgens de Bijbel
niet wat futurologen zeggen-ze beschouwen het alleen horizontaal; het gaat bij
hen alleen om de mens

3 In de Bijbel gaat het in de eerste plaats om de toekomst van Jezus Christus
het gaat dus niet in eerste plaats om ons, om de kerk of om IsraŽl Op 1:1; 12:10

4 Gaat niet slechts om wat men de jongste dag noemt maar naast Christus om de
volgende groepen:: Gemeente; IsraŽl en de volken. De idee dat Hij zal
terugkomen om te oordelen de levenden en de doden is een veel te summiere
voorstelling. Voor gelovigen, uit welke tijd dan ook, komt Hij
niet als Rechter, maar als Redder

5 Drie groepen:
Gemeente > ware Kerk. Wordt opgenomen in de lucht en in het Vaderhuis
gebracht en zullen met Chr. regeren en terugkomen. Jh 14:1-3; 1 Th 4:15-18
valse kerk ofwel Babylon wordt geoordeeld door wereldrijk Op 17 en 18

IsraŽl > het ďoverblijfselĒ, het gelovig deel van IsraŽl > verlossing : Rm 11:26
en ingang in het Koninkrijk
weerspannigen geoordeeld-in land Za 12,13
onderweg naar land Ez. 20

Volken > Volken, gelovigen onder hen, schapen gaan het koninkrijk in Mt 25:31-46
weerspannigen, de bokken wacht het oordeel

6 Verheerlijking van de Zoon des Mensen. Ps. 2


7 Overzicht J.Chr.+Gemeente
+ verheerl. heiligen
|
volken -volken |
/ -IsraŽl \ -Volken\ /
mensheid-volken-> IsraŽl GEMEENTE ISRAEL Verschijning van / Duizenjarig rijk
| | \ -IsraŽl / -Volken/ |
volken -volken | | | | | | |
| | |
Gn 1 Gn 11 Ex. Hd 2 Op 7 etc Op 17:14;19:19 Op 20. Gn 12