Snel zoeken:
c Meningen over het hiernamaals

Het gaat niet om iemands toekomst visie voor dit leven, maar voor het hiernamaals
Er zijn daarover diverse meningen al naar gelang iemands instelling is. We onderscheiden:

a. De onverschillige:
‘k Heb liever het vlees dan de benen...
Zie antwoord van Ezau aan Jakob Gn 25:30-32; Hb 12:16
Ik leef voor het hiernumaals, niet voor hiernamaals, denk dan aan de boer in Lk 12:16-21
Straks dan....zien we wel. Maar dan is er geen verandering mogelijk

b. De redeneerder :
“Met de dood is het uit, dan is het mooi geweest..”
‘ Er is nog nooit iemand teruggekomen....en Jezus Christus dan?
Zin van het leven alleen die 80 jaar?. Ps 90:9,10
Dan wordt er dus nooit recht gedaan...Is dat aanvaardbaar?

c. De mysticus:
‘We leven voort in het nageslacht.....Zit wat in, kijk naar je kinderen en
kleinkinderen, maar het is niet alles. Je blijft een zelfstandig individu,
je gaat niet op in het nageslacht

d. Oosterse filosoof :
‘Je komt terug via reïncarnatie....dit is puur een hypothese,
We zouden dan allemaal de herinnering aan ons vorig leven moeten hebben

e. Zoeker:
“Boer plaatste dit opschrift boven boerderij.......”.als ik het wist”
Hopeloze opvatting

Getuigenis van Bijbel:
“Ik weet mijn Losser leeft....” Jb 19:25
“Wij weten dat hun die God liefhebben alle dingen meewerken ...” Rm 8:29
“Wij weten dat als ons aardse tent afgebroken wordt...” 2 Ko 5:1

Wie weten dat of kunnen er op hopen?
de humanist zegt: Doe goed dan komt het wel goed (wat is goeddoen ?)
de vrijzinnige christen Geef ieder het zijne (geef je dat God ook)
de orthodoxe christen Ik ben gedoopt, ga naar de kerk, (religie behoudt je niet)

Wat zegt de Bijbel hierover
Ga in door de nauwe deur... Mt 7:13
Strijdt om in te gaan , bekeer je....... Lk 13:1-4, 23-30
Wie in Hem (Jezus Christus de gekruisigde Heiland en Heer) gelooft ..... Jh 3:16