Snel zoeken:
c Nieuwe hemel en een nieuwe aarde

1.Terug in de tijd
Oude aarde begon ideaal met een hof in Eden: prachtig park, aangename
temperatuur, vogels kwetteren en zingen, dieren in vrede. Mens in harmonie
met God

2.Wereld nu
Vluchtelingenkampen met hongerige mensen. Moord en doodslag overal.
Ziekten, epidemieën. In een donkere discotheek drinkt men zich laveloos en
er klinkt schunnige taal. Sexuele uitspattingen Even verder wordt een kraak gezet.

3.Perspectief.
Opzichtige krantenkoppen vertellen van de jongste politiek ontwikkelingen. De
wereldvrede lijkt gevestigd. Honger is uitgebannen. Kanker is straks een ziekte
uit het verleden. Op alle pleinen van de stad grote plakkaten met de foto van de
twee mannen die stabiliteit hebben gebracht. In het centrum een groot beeld ter
ere van de ene machthebber. Alle mensen hebben een merkteken op hun
voorhoofd en buigen zich met een heilgroet neer voor het beeld. Een massale
staatscultus.

Dan zien we hoe een drietal jonge mannen bij het beeld gebracht wordt. De
mannen hebben geen merkteken op hun voorhoofd zoals de anderen. Ze moeten
knielen maar weigeren. “Is het met opzet Sirach, Mochaz en Negobed dat jullie
het beeld niet willen aanbidden” horen we vragen. De drie weigeren een tweede
kans en dan blikkert er een zwaard en zijn ze niet meer...

4.”Vredebreuk”
Plotseling vullen zich de straten met soldaten. De “vrede” spat als een zeepbel. 1 Th 5:3
Kanongebulder weerklinkt, raketten worden afgeschoten. De geest van de satan
waart door de straten. De dictator monstert zijn volk, de valse profeet houdt een
propagandatoespraak. De strijd keert zich tenslotte tegen de EEN die de nieuwe
orde tegenhoudt. Tegen de Grote Spelbreker. Ps 2:2
Dan klinkt er een stem” Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion mijn
heilige berg”. “Kust de Zoon ..opdat gij niet te gronde gaat”... Ps 2:8, 12

5. Fantastische toekomst
Er is een fantastische toekomst die werkelijkheid wordt voor ieder die zich aan
die Zoon onderwerpt. Er komt een een nieuwe hemel en een nieuwe aarde dat
staat als een paal boven water Maar nu al is er wat nieuws Ieder die zich nu
aan Jezus Christus onderwerpt wordt een nieuwe schepping 2 Ko 5:17; Gl 6:15

6. Nog een paar nieuwe zaken:
de gelovigen ontvangen een nieuwe naam: Op 2:17; 3:12
ze zingen een nieuw lied ,, 5:9; 14:3
er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ,, 21:1
zie, Ik maak alle dingen nieuw ,, 21:5