Snel zoeken:
c Komt er ooit gerechtigheid?

MattheŁs 5:6
Schriftgedeelte Mt 5:6

1 Betekenis van het woord:
Dat wat r e c h t is, contrast o n -ge-r e c h t-igheid.

2 Wie bepaalt de norm?
Wij denken aan onrecht van de ene mens tegen de andere:
Kijk naar de diverse landen in Afrika en diefstal, inbraak etc in het Westen
Bepalen wij wat onrecht is ...of......doet God dat?
In ons strafrecht wordt de r e c h t spraak aangepast aan algemeen gevoelen
We halen iets uit de criminele sfeer door het te legaliseren.

3 Waar komt het on-recht vandaan?
Terug naar de bron: schepping was goed: Gn 1 en 2
E e r s t e onrecht was zonde tegen God, Gn 3
T w e e d e onrecht was zonde tegen de naaste. Gn 4

4. Sinds zondeval ene onrecht na het andere
Zie Lamech in vergelijking met KaÔn Gn 5: 23,24
Zie ontwikkeling tot aan de zondevloed Gn 6: 4,11
Zie beschrijving van de heidenen in > Rm 1:18-20
Zie beschrijving van Joden > Rm 3: 9-18

5. Waar komt het onrecht bij de mens uit voort?
De ongerechtigheid komt uit het hart, het innerlijk Gn 6:5; Mt 15:19

6. Wat is de remedie?
Niet verbetering in de relatie van mens tot mens (hoe goed ook op zichzelf)
NaÔef optimisme...het wordt wel beter. Dat strijdt met Jr 17: 9
Al 6000 jaar bewijs van geen verbetering! Vroeger speren, nu de atoombom
De enige remedie is: God de plaats geven die Hem toekomt

7. Wat zouden we moeten verwachten?
De oplossing zou zijn een wereldwijde erkenning van schuld
ofwel bekering tot God. De mens zegt echter een beter milieu begint bij jezelf.
Dat is het najagen van een utopie hoewel het op zichzelf geen slecht streven is,
de praktijk leert echter dat de mensheid in haar totaliteit zich niet verbetert

8. Dan maar fatalisme?
Nee. Mens kan persoonlijk omkeren, ofwel zich bekeren en tot God wenden.
Maar wat dan met het probleem van onze ongerechtigheden? De oplossing
heeft God in Jezus Christus gegeven die voor zondaars stierf op het kruis
en hun ongerechtigheden droeg
Enerzijds geldt: er is niemand die goed doet Rm 3: 9-12
Anderzijds geldt dat gerechtigheid van God geopenbaard is ..door geloof
in Jezus Christus en zijn werk > Js 53:5; Rm 3:23-26;
Js 61:10
9. IsraŽl op rechte plaats
Eenmaal zal God ook gerechtigheid bewerken voor IsraŽl > Ps 72: 3,4; 85:10,11;
Als het volk zich tot God bekeert en gehoor geeft aan zijn stem Js 48:18


10. Ongerechtigheid van IsraŽl zal weggedaan worden> zie beeld in > Za 3:9; Js 59
Ook de volken zullen gerechtigheid leren, dat gebeurt door gerichten > Js 26:9

Eenmaal wordt het vrederijk opgericht als Jezus Chritsu komt > Js 2,4,9:4-6
en zal er gerechtigheid gaan heersen als Hij komt als de
Zon van de Gerechtigheid Ml 4:2

Een geweldig perspectief !!